Mặt tiền khúc thừa dụ đẹp mê hồn, Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

$1,78 tỷ
Mã: 241322 Diện tích: 149
  • Mặt tiền khúc thừa dụ đẹp mê hồn
  • Mặt tiền khúc thừa dụ đẹp mê hồn
  • Mặt tiền khúc thừa dụ đẹp mê hồn
  • Mặt tiền khúc thừa dụ đẹp mê hồn
  • Mặt tiền khúc thừa dụ đẹp mê hồn
  • Mặt tiền khúc thừa dụ đẹp mê hồn
  • Mặt tiền khúc thừa dụ đẹp mê hồn
  • Mặt tiền khúc thừa dụ đẹp mê hồn

đất mặt tiền, giá mềm
thương lượng khi xem đất

Mã: 241322 Diện tích: 149

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN