, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$65 triệu/tháng
Mã: 241320 Diện tích: 580 Phòng ngủ: 4

Mã: 241320 Diện tích: 580 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN