PHÒNG CÓ BAN CÔNG VÀ GÁC CAO NT CƠ BẢN GẦN Q.4, Quận 7 - Tp Hồ Chí Minh

$5,2 triệu/tháng
Mã: 241316 Diện tích: 22
  • PHÒNG CÓ BAN CÔNG VÀ GÁC CAO NT CƠ BẢN GẦN Q.4
  • PHÒNG CÓ BAN CÔNG VÀ GÁC CAO NT CƠ BẢN GẦN Q.4
  • PHÒNG CÓ BAN CÔNG VÀ GÁC CAO NT CƠ BẢN GẦN Q.4
  • PHÒNG CÓ BAN CÔNG VÀ GÁC CAO NT CƠ BẢN GẦN Q.4
  • PHÒNG CÓ BAN CÔNG VÀ GÁC CAO NT CƠ BẢN GẦN Q.4
  • PHÒNG CÓ BAN CÔNG VÀ GÁC CAO NT CƠ BẢN GẦN Q.4
  • PHÒNG CÓ BAN CÔNG VÀ GÁC CAO NT CƠ BẢN GẦN Q.4
  • PHÒNG CÓ BAN CÔNG VÀ GÁC CAO NT CƠ BẢN GẦN Q.4
  • PHÒNG CÓ BAN CÔNG VÀ GÁC CAO NT CƠ BẢN GẦN Q.4
  • PHÒNG CÓ BAN CÔNG VÀ GÁC CAO NT CƠ BẢN GẦN Q.4

Mã: 241316 Diện tích: 22 Đặt cọc: 5,200,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN