»»BIỆT THỰ /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»298, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$28 triệu/tháng
Mã: 241312 Diện tích: 130
  • »»BIỆT THỰ /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»298
  • »»BIỆT THỰ /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»298
  • »»BIỆT THỰ /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»298
  • »»BIỆT THỰ /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»298
  • »»BIỆT THỰ /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»298
  • »»BIỆT THỰ /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»298
  • »»BIỆT THỰ /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»298
  • »»BIỆT THỰ /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»298

»»BIỆT THỰ /Bình An/Trệt 1 lầu HB 3PN/»298
--------------

Mã: 241312 Diện tích: 130

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN