»»Biệt thự /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»296, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$30 triệu/tháng
Mã: 241309 Diện tích: 140
  • »»Biệt thự /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»296
  • »»Biệt thự /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»296
  • »»Biệt thự /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»296
  • »»Biệt thự /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»296
  • »»Biệt thự /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»296
  • »»Biệt thự /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»296
  • »»Biệt thự /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»296
  • »»Biệt thự /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»296

»»Biệt thự /An Phú/Trệt 2 lầu gara 4PN/»296
--------------

Mã: 241309 Diện tích: 140

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN