, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$27 triệu/tháng
Mã: 241290 Diện tích: 105 Phòng ngủ: 4

Mã: 241290 Diện tích: 105 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN