CHO THUÊ PHÒNG GIÁP QUẬN 3 GIỜ GIẤC TỰ DO, Quận Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh

$2,5 triệu/tháng
Mã: 241275 Diện tích: 15
  • CHO THUÊ PHÒNG GIÁP QUẬN 3 GIỜ GIẤC TỰ DO
  • CHO THUÊ PHÒNG GIÁP QUẬN 3 GIỜ GIẤC TỰ DO
  • CHO THUÊ PHÒNG GIÁP QUẬN 3 GIỜ GIẤC TỰ DO
  • CHO THUÊ PHÒNG GIÁP QUẬN 3 GIỜ GIẤC TỰ DO
  • CHO THUÊ PHÒNG GIÁP QUẬN 3 GIỜ GIẤC TỰ DO
  • CHO THUÊ PHÒNG GIÁP QUẬN 3 GIỜ GIẤC TỰ DO
  • CHO THUÊ PHÒNG GIÁP QUẬN 3 GIỜ GIẤC TỰ DO
  • CHO THUÊ PHÒNG GIÁP QUẬN 3 GIỜ GIẤC TỰ DO
  • CHO THUÊ PHÒNG GIÁP QUẬN 3 GIỜ GIẤC TỰ DO
  • CHO THUÊ PHÒNG GIÁP QUẬN 3 GIỜ GIẤC TỰ DO

Homestays
Ở tối đa 2 đến 3 người
️✍

Mã: 241275 Diện tích: 15 Đặt cọc: 2,499,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN