, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$50 triệu/tháng
Mã: 241264 Diện tích: 240 Phòng ngủ: 4

Mã: 241264 Diện tích: 240 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN