√ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 10x16m/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»2, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$42 triệu/tháng
Mã: 241253 Diện tích: 160
  • √ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 10x16m/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»2
  • √ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 10x16m/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»2
  • √ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 10x16m/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»2
  • √ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 10x16m/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»2
  • √ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 10x16m/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»2
  • √ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 10x16m/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»2
  • √ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 10x16m/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»2
  • √ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 10x16m/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»2

√ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 10x16m/Hầm trệt 3 lầu 5PN/»270
------------

Mã: 241253 Diện tích: 160

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN