√ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 7x20m/Trệt 2 lầu ST 4PN/»274, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$37 triệu/tháng
Mã: 241249 Diện tích: 140
  • √ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 7x20m/Trệt 2 lầu ST 4PN/»274
  • √ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 7x20m/Trệt 2 lầu ST 4PN/»274
  • √ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 7x20m/Trệt 2 lầu ST 4PN/»274
  • √ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 7x20m/Trệt 2 lầu ST 4PN/»274
  • √ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 7x20m/Trệt 2 lầu ST 4PN/»274
  • √ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 7x20m/Trệt 2 lầu ST 4PN/»274
  • √ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 7x20m/Trệt 2 lầu ST 4PN/»274
  • √ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 7x20m/Trệt 2 lầu ST 4PN/»274

√ CHO THUÊ BIỆT THỰ » 7x20m/Trệt 2 lầu ST 4PN/»274
------------

Mã: 241249 Diện tích: 140

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN