CHO THUÊ PHÒNG QUẬN 2 GIỜ GIẤC TỰ DO, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$2 triệu/tháng
Mã: 241224 Diện tích: 25
  • CHO THUÊ PHÒNG QUẬN 2 GIỜ GIẤC TỰ DO
  • CHO THUÊ PHÒNG QUẬN 2 GIỜ GIẤC TỰ DO
  • CHO THUÊ PHÒNG QUẬN 2 GIỜ GIẤC TỰ DO
  • CHO THUÊ PHÒNG QUẬN 2 GIỜ GIẤC TỰ DO
  • CHO THUÊ PHÒNG QUẬN 2 GIỜ GIẤC TỰ DO
  • CHO THUÊ PHÒNG QUẬN 2 GIỜ GIẤC TỰ DO

Còn 1

Mã: 241224 Diện tích: 25 Đặt cọc: 2,000,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN