Nhà khu Phạm Văn Đồng, Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

$12 triệu/tháng
Mã: 241193 Diện tích: 120 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 3
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng
 • Nhà khu Phạm Văn Đồng

Mã: 241193 Diện tích: 120 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 3

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN