Lô 1140m2 mặt trục chính Phú Mãn - Quốc Oai, Huyện Quốc Oai - Hà Nội

$6,84 tỷ
Mã: 241172 Diện tích: 1140
  • Lô 1140m2 mặt trục chính Phú Mãn - Quốc Oai
  • Lô 1140m2 mặt trục chính Phú Mãn - Quốc Oai
  • Lô 1140m2 mặt trục chính Phú Mãn - Quốc Oai
  • Lô 1140m2 mặt trục chính Phú Mãn - Quốc Oai
  • Lô 1140m2 mặt trục chính Phú Mãn - Quốc Oai
  • Lô 1140m2 mặt trục chính Phú Mãn - Quốc Oai

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN