Căn hộ dịch vụ SIÊU ĐẸP - GIÁ TỐT QTB, Quận Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh

$8 triệu/tháng
Mã: 241171 Diện tích: 40 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
 • Căn hộ dịch vụ SIÊU ĐẸP - GIÁ TỐT QTB
 • Căn hộ dịch vụ SIÊU ĐẸP - GIÁ TỐT QTB
 • Căn hộ dịch vụ SIÊU ĐẸP - GIÁ TỐT QTB
 • Căn hộ dịch vụ SIÊU ĐẸP - GIÁ TỐT QTB
 • Căn hộ dịch vụ SIÊU ĐẸP - GIÁ TỐT QTB
 • Căn hộ dịch vụ SIÊU ĐẸP - GIÁ TỐT QTB
 • Căn hộ dịch vụ SIÊU ĐẸP - GIÁ TỐT QTB
 • Căn hộ dịch vụ SIÊU ĐẸP - GIÁ TỐT QTB
 • Căn hộ dịch vụ SIÊU ĐẸP - GIÁ TỐT QTB
 • Căn hộ dịch vụ SIÊU ĐẸP - GIÁ TỐT QTB
 • Căn hộ dịch vụ SIÊU ĐẸP - GIÁ TỐT QTB
 • Căn hộ dịch vụ SIÊU ĐẸP - GIÁ TỐT QTB
 • Căn hộ dịch vụ SIÊU ĐẸP - GIÁ TỐT QTB
 • Căn hộ dịch vụ SIÊU ĐẸP - GIÁ TỐT QTB
 • Căn hộ dịch vụ SIÊU ĐẸP - GIÁ TỐT QTB
 • Căn hộ dịch vụ SIÊU ĐẸP - GIÁ TỐT QTB

Mã: 241171 Diện tích: 40 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN