- Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

$1,85 tỷ
Mã: 241169 Diện tích: 63 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều
 • - Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Q.Ninh Kiều

- Nhà trệt lửng hẻm 278 Tầm Vu, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

Mã: 241169 Diện tích: 63 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN