, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$16 triệu/tháng
Mã: 241165 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 1

Mã: 241165 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN