, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$37 triệu/tháng
Mã: 241155 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 4

Mã: 241155 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN