, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$15 triệu/tháng
Mã: 241020 Diện tích: 225 Phòng ngủ: 2

Mã: 241020 Diện tích: 225 Phòng ngủ: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN