Đất Thành phố Vĩnh Long 69m² 2 nền gần bờ kè p2, Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

$828 triệu
Mã: 241014 Diện tích: 69
  • Đất Thành phố Vĩnh Long 69m² 2 nền gần bờ kè p2
  • Đất Thành phố Vĩnh Long 69m² 2 nền gần bờ kè p2
  • Đất Thành phố Vĩnh Long 69m² 2 nền gần bờ kè p2
  • Đất Thành phố Vĩnh Long 69m² 2 nền gần bờ kè p2
  • Đất Thành phố Vĩnh Long 69m² 2 nền gần bờ kè p2
  • Đất Thành phố Vĩnh Long 69m² 2 nền gần bờ kè p2
  • Đất Thành phố Vĩnh Long 69m² 2 nền gần bờ kè p2
  • Đất Thành phố Vĩnh Long 69m² 2 nền gần bờ kè p2
  • Đất Thành phố Vĩnh Long 69m² 2 nền gần bờ kè p2
  • Đất Thành phố Vĩnh Long 69m² 2 nền gần bờ kè p2

2 NỀN THỔ LIỀN KỀ ĐƯỜNG Ô TÔ TẢI QUAY ĐẦU - PHÍA SAU SÂN VẬN ĐỘNG KHU VỰC CÓ QUI HOẠCH ĐƯỜNG THÔNG LÊN ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT
----CÓ BÁN LẺ TỪNG NỀN----

Mã: 241014 Diện tích: 69

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN