Cần mua đât ruộng, Huyện Hòn Đất - Kiên Giang

$3 tỷ
Mã: 241011 Diện tích: 20000
  • Cần mua đât ruộng
  • Cần mua đât ruộng
  • Cần mua đât ruộng
  • Cần mua đât ruộng

cần mua đât trồng lúa khu vực huyện hòn đất

Mã: 241011 Diện tích: 20000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN