, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$36 triệu/tháng
Mã: 241010 Diện tích: 320 Phòng ngủ: 4

Mã: 241010 Diện tích: 320 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN