Đất trồng cây, Huyện Đăk Glong - Đắk Nông

$500 triệu
Mã: 241009 Diện tích: 2.5
  • Đất trồng cây
  • Đất trồng cây
  • Đất trồng cây
  • Đất trồng cây
  • Đất trồng cây
  • Đất trồng cây

2,5ha đất đồi có đường điện ao hồ
Đất hơi dốc có trồng ít bơ mắc ca sầu riêng

Mã: 241009 Diện tích: 2.5

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN