Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh, Quận Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh

$3.000.000 đ
Mã: 202546 DT sử dụng: 25 m²
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh
 • Phòng trọ chợ phạm văn hai có nệm máy lạnh

Còn vài phòng như hình có nệm máy lạnh giờ giâc tự do bảo vệ 24
có máy lạnh
nệm mới
diện tích từ 18 đến 25mw
điện 4k
nước 80k
xe 120k

Mã: 202546 Diện tích sử dụng: 25 m²

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN