, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$75 triệu/tháng
Mã: 202447 Diện tích: 170 Phòng ngủ: 1

Mã: 202447 Diện tích: 170 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN