MẶT PHỐ, MẶT TIỀN RỘNG 5,3M, KINH DOANH SẦM UẤT, Quận Hoàng Mai - Hà Nội

$8,6 tỷ
Mã: 202441 Diện tích: 73 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2
 • MẶT PHỐ, MẶT TIỀN RỘNG 5,3M, KINH DOANH SẦM UẤT
 • MẶT PHỐ, MẶT TIỀN RỘNG 5,3M, KINH DOANH SẦM UẤT
 • MẶT PHỐ, MẶT TIỀN RỘNG 5,3M, KINH DOANH SẦM UẤT
 • MẶT PHỐ, MẶT TIỀN RỘNG 5,3M, KINH DOANH SẦM UẤT
 • MẶT PHỐ, MẶT TIỀN RỘNG 5,3M, KINH DOANH SẦM UẤT
 • MẶT PHỐ, MẶT TIỀN RỘNG 5,3M, KINH DOANH SẦM UẤT
 • MẶT PHỐ, MẶT TIỀN RỘNG 5,3M, KINH DOANH SẦM UẤT
 • MẶT PHỐ, MẶT TIỀN RỘNG 5,3M, KINH DOANH SẦM UẤT
 • MẶT PHỐ, MẶT TIỀN RỘNG 5,3M, KINH DOANH SẦM UẤT
 • MẶT PHỐ, MẶT TIỀN RỘNG 5,3M, KINH DOANH SẦM UẤT
 • MẶT PHỐ, MẶT TIỀN RỘNG 5,3M, KINH DOANH SẦM UẤT
 • MẶT PHỐ, MẶT TIỀN RỘNG 5,3M, KINH DOANH SẦM UẤT
 • MẶT PHỐ, MẶT TIỀN RỘNG 5,3M, KINH DOANH SẦM UẤT
 • MẶT PHỐ, MẶT TIỀN RỘNG 5,3M, KINH DOANH SẦM UẤT
 • MẶT PHỐ, MẶT TIỀN RỘNG 5,3M, KINH DOANH SẦM UẤT
 • MẶT PHỐ, MẶT TIỀN RỘNG 5,3M, KINH DOANH SẦM UẤT

MẶT PHỐ GIÁP BÁT - TRƯƠNG ĐỊNH - HOÀNG MAI.

Mã: 202441 Diện tích: 73 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN