Đất Bình Tân sổ hồng riêng chỉ 52 triệu m2, Quận Bình Tân - Tp Hồ Chí Minh

$2,6 tỷ
Mã: 202427 Diện tích: 63
  • Đất Bình Tân sổ hồng riêng chỉ 52 triệu m2
  • Đất Bình Tân sổ hồng riêng chỉ 52 triệu m2
  • Đất Bình Tân sổ hồng riêng chỉ 52 triệu m2
  • Đất Bình Tân sổ hồng riêng chỉ 52 triệu m2
  • Đất Bình Tân sổ hồng riêng chỉ 52 triệu m2
  • Đất Bình Tân sổ hồng riêng chỉ 52 triệu m2
  • Đất Bình Tân sổ hồng riêng chỉ 52 triệu m2
  • Đất Bình Tân sổ hồng riêng chỉ 52 triệu m2
  • Đất Bình Tân sổ hồng riêng chỉ 52 triệu m2
  • Đất Bình Tân sổ hồng riêng chỉ 52 triệu m2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN