Nhà nát DT 4×17, tiện xây mới gần chợ, Thị xã Phước Long - Bình Phước

$5 tỷ
Mã: 202415 Diện tích: 60 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1
  • Nhà nát DT 4×17, tiện xây mới gần chợ
  • Nhà nát DT 4×17, tiện xây mới gần chợ
  • Nhà nát DT 4×17, tiện xây mới gần chợ
  • Nhà nát DT 4×17, tiện xây mới gần chợ
  • Nhà nát DT 4×17, tiện xây mới gần chợ
  • Nhà nát DT 4×17, tiện xây mới gần chợ

nhà nát tiện mua xây mớ
gần chợ tam đông 2, UBMD xã cấp 1 2 3
gái chốt lh shr
MTG

Mã: 202415 Diện tích: 60 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN