CHDV ban công, full tiện nghi, An Phú, Q2, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$5 triệu/tháng
Mã: 202314 Diện tích: 35 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
  • CHDV ban công, full tiện nghi, An Phú, Q2
  • CHDV ban công, full tiện nghi, An Phú, Q2
  • CHDV ban công, full tiện nghi, An Phú, Q2
  • CHDV ban công, full tiện nghi, An Phú, Q2
  • CHDV ban công, full tiện nghi, An Phú, Q2
  • CHDV ban công, full tiện nghi, An Phú, Q2

Mã: 202314 Diện tích: 35 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN