CĂN HỘ-ĐẸP FULL NT- Y HÌNH NGAY GÀN BỜ KỀ MÁT MẺ, Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh

$5,5 triệu/tháng
Mã: 202302 Diện tích: 28 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
  • CĂN HỘ-ĐẸP FULL NT- Y HÌNH NGAY GÀN BỜ KỀ MÁT MẺ
  • CĂN HỘ-ĐẸP FULL NT- Y HÌNH NGAY GÀN BỜ KỀ MÁT MẺ
  • CĂN HỘ-ĐẸP FULL NT- Y HÌNH NGAY GÀN BỜ KỀ MÁT MẺ
  • CĂN HỘ-ĐẸP FULL NT- Y HÌNH NGAY GÀN BỜ KỀ MÁT MẺ
  • CĂN HỘ-ĐẸP FULL NT- Y HÌNH NGAY GÀN BỜ KỀ MÁT MẺ
  • CĂN HỘ-ĐẸP FULL NT- Y HÌNH NGAY GÀN BỜ KỀ MÁT MẺ
  • CĂN HỘ-ĐẸP FULL NT- Y HÌNH NGAY GÀN BỜ KỀ MÁT MẺ
  • CĂN HỘ-ĐẸP FULL NT- Y HÌNH NGAY GÀN BỜ KỀ MÁT MẺ
  • CĂN HỘ-ĐẸP FULL NT- Y HÌNH NGAY GÀN BỜ KỀ MÁT MẺ
  • CĂN HỘ-ĐẸP FULL NT- Y HÌNH NGAY GÀN BỜ KỀ MÁT MẺ

Mã: 202302 Diện tích: 28 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN