CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NGÃ TƯ SỞ, Quận Thanh Xuân - Hà Nội

$4,2 triệu/tháng
Mã: 202300 Diện tích: 40 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
 • CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NGÃ TƯ SỞ
 • CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NGÃ TƯ SỞ
 • CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NGÃ TƯ SỞ
 • CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NGÃ TƯ SỞ
 • CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NGÃ TƯ SỞ
 • CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NGÃ TƯ SỞ
 • CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NGÃ TƯ SỞ
 • CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NGÃ TƯ SỞ
 • CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NGÃ TƯ SỞ
 • CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NGÃ TƯ SỞ
 • CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NGÃ TƯ SỞ
 • CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NGÃ TƯ SỞ
 • CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NGÃ TƯ SỞ
 • CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NGÃ TƯ SỞ
 • CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NGÃ TƯ SỞ
 • CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NGÃ TƯ SỞ

CHUNG CƯ MINI 1 NGỦ + GÁC XÉP ĐẸP NHƯ HÌNH ĐỦ ĐỒ TẠI KIM GIANG Ngã Tư Sở Thanh Xuân
CÒN DUY 2 PHÒNG CUỐI CÙNG
------------------

Mã: 202300 Diện tích: 40 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN