, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$29 triệu/tháng
Mã: 202183 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 4

Mã: 202183 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN