, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$45 triệu/tháng
Mã: 202176 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 1

Mã: 202176 Diện tích: 80 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN