, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$50 triệu/tháng
Mã: 202175 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 1

Mã: 202175 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN