, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$60 triệu/tháng
Mã: 202171 Diện tích: 200 Phòng ngủ: 1

Mã: 202171 Diện tích: 200 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN