, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$75 triệu/tháng
Mã: 202169 Diện tích: 140 Phòng ngủ: 1

Mã: 202169 Diện tích: 140 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN