, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$80 triệu/tháng
Mã: 202168 Diện tích: 600 Phòng ngủ: 1

Mã: 202168 Diện tích: 600 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN