, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$90 triệu/tháng
Mã: 202163 Diện tích: 160 Phòng ngủ: 1

Mã: 202163 Diện tích: 160 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN