Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ, Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

$6,3 tỷ
Mã: 202113 Diện tích: 140 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 5 Phòng tắm: 4
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ
 • Nhà phố 5 sao, đầu tư 2,8 tye lợi nhuận 2,3 tỷ

NHÀ PHỐ BIỆT THỰ CAO CẤP NOVAWORLD PHAN THIẾT -

Mã: 202113 Diện tích: 140 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 5 Phòng tắm: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN