kho cho thuê 30 tháng 4 Thành phố Vũng Tàu 550m², Thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

$22 triệu/tháng
Mã: 202109 Diện tích: 550
  • kho cho thuê 30 tháng 4 Thành phố Vũng Tàu 550m²
  • kho cho thuê 30 tháng 4 Thành phố Vũng Tàu 550m²
  • kho cho thuê 30 tháng 4 Thành phố Vũng Tàu 550m²
  • kho cho thuê 30 tháng 4 Thành phố Vũng Tàu 550m²
  • kho cho thuê 30 tháng 4 Thành phố Vũng Tàu 550m²
  • kho cho thuê 30 tháng 4 Thành phố Vũng Tàu 550m²
  • kho cho thuê 30 tháng 4 Thành phố Vũng Tàu 550m²
  • kho cho thuê 30 tháng 4 Thành phố Vũng Tàu 550m²
  • kho cho thuê 30 tháng 4 Thành phố Vũng Tàu 550m²
  • kho cho thuê 30 tháng 4 Thành phố Vũng Tàu 550m²

Hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động đầy đủ.
Giấy phép xây dựng, giấy phép môi trường đầy đủ.
Điện thoại chủ nhà: 0.7.9.4.8.0.4.6.1.4

Mã: 202109 Diện tích: 550

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN