☎️kho cho thuê Thành phố Vũng Tàu 400m² bình giã, Thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

$13 triệu/tháng
Mã: 202104 Diện tích: 400
  • ☎️kho cho thuê Thành phố Vũng Tàu 400m² bình giã
  • ☎️kho cho thuê Thành phố Vũng Tàu 400m² bình giã
  • ☎️kho cho thuê Thành phố Vũng Tàu 400m² bình giã
  • ☎️kho cho thuê Thành phố Vũng Tàu 400m² bình giã
  • ☎️kho cho thuê Thành phố Vũng Tàu 400m² bình giã
  • ☎️kho cho thuê Thành phố Vũng Tàu 400m² bình giã
  • ☎️kho cho thuê Thành phố Vũng Tàu 400m² bình giã
  • ☎️kho cho thuê Thành phố Vũng Tàu 400m² bình giã

Có điện 3 pha, văn phòng, khuôn viên đầy đủ.
Điện thoại chủ nhà: 0.7.9.4.8.0.4.6.1.4

Mã: 202104 Diện tích: 400

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN