GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR, Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

$482 triệu
Mã: 202027 Diện tích: 100.4
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR
 • GIÁ THÀNH CHỈ BỐN TRĂM TÁM CHO LÔ ĐẤT CƯ ÊBUR

-Đất góc 2 mặt tiền,B2,Thôn 4,Qua vành đai 950m
-Trên có nhà kho cũ 75m2 sử dụng tốt
-Cách phố 2.6km, Kiên Long Bank 950m...

Mã: 202027 Diện tích: 100.4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN