NHÀĐẸP,Full N.Thất,5.17m,1Tr 1L 3P.N,Đg ĐBP,B.Thah, Quận Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh

$14 triệu/tháng
Mã: 201945 Diện tích: 85 Tầng / lầu: 1 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2
 • NHÀĐẸP,Full N.Thất,5.17m,1Tr 1L 3P.N,Đg ĐBP,B.Thah
 • NHÀĐẸP,Full N.Thất,5.17m,1Tr 1L 3P.N,Đg ĐBP,B.Thah
 • NHÀĐẸP,Full N.Thất,5.17m,1Tr 1L 3P.N,Đg ĐBP,B.Thah
 • NHÀĐẸP,Full N.Thất,5.17m,1Tr 1L 3P.N,Đg ĐBP,B.Thah
 • NHÀĐẸP,Full N.Thất,5.17m,1Tr 1L 3P.N,Đg ĐBP,B.Thah
 • NHÀĐẸP,Full N.Thất,5.17m,1Tr 1L 3P.N,Đg ĐBP,B.Thah
 • NHÀĐẸP,Full N.Thất,5.17m,1Tr 1L 3P.N,Đg ĐBP,B.Thah
 • NHÀĐẸP,Full N.Thất,5.17m,1Tr 1L 3P.N,Đg ĐBP,B.Thah
 • NHÀĐẸP,Full N.Thất,5.17m,1Tr 1L 3P.N,Đg ĐBP,B.Thah
 • NHÀĐẸP,Full N.Thất,5.17m,1Tr 1L 3P.N,Đg ĐBP,B.Thah
 • NHÀĐẸP,Full N.Thất,5.17m,1Tr 1L 3P.N,Đg ĐBP,B.Thah
 • NHÀĐẸP,Full N.Thất,5.17m,1Tr 1L 3P.N,Đg ĐBP,B.Thah
 • NHÀĐẸP,Full N.Thất,5.17m,1Tr 1L 3P.N,Đg ĐBP,B.Thah
 • NHÀĐẸP,Full N.Thất,5.17m,1Tr 1L 3P.N,Đg ĐBP,B.Thah

Mã: 201945 Diện tích: 85 Tầng / lầu: 1 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN