6.6 x 45m cách đường HCM 500m Eakmat Hòa Đông, Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

$310 triệu
Mã: 201889 Diện tích: 300
  • 6.6 x 45m cách đường HCM 500m Eakmat Hòa Đông
  • 6.6 x 45m cách đường HCM 500m Eakmat Hòa Đông
  • 6.6 x 45m cách đường HCM 500m Eakmat Hòa Đông
  • 6.6 x 45m cách đường HCM 500m Eakmat Hòa Đông
  • 6.6 x 45m cách đường HCM 500m Eakmat Hòa Đông
  • 6.6 x 45m cách đường HCM 500m Eakmat Hòa Đông

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN