Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ FULL Nội Thất An Phú, Quận 2, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$6.200.000 đ
Mã: 201874 DT sử dụng: 25 m²
 • Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ FULL Nội Thất An Phú, Quận 2
 • Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ FULL Nội Thất An Phú, Quận 2
 • Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ FULL Nội Thất An Phú, Quận 2
 • Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ FULL Nội Thất An Phú, Quận 2
 • Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ FULL Nội Thất An Phú, Quận 2
 • Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ FULL Nội Thất An Phú, Quận 2
 • Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ FULL Nội Thất An Phú, Quận 2
 • Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ FULL Nội Thất An Phú, Quận 2
 • Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ FULL Nội Thất An Phú, Quận 2
 • Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ FULL Nội Thất An Phú, Quận 2
 • Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ FULL Nội Thất An Phú, Quận 2
 • Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ FULL Nội Thất An Phú, Quận 2
 • Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ FULL Nội Thất An Phú, Quận 2
 • Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ FULL Nội Thất An Phú, Quận 2
 • Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ FULL Nội Thất An Phú, Quận 2
 • Cho Thuê Căn Hộ Dịch Vụ FULL Nội Thất An Phú, Quận 2

Full nội thất cần thiết
Điện 4.000k
Nước 100k/ người
Giữ xe free

Có hầm giữ xe
Thang máy tốc độ cao
Được nuôi thú cưng

Mã: 201874 Diện tích sử dụng: 25 m²

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN