NHÀ TRỆT LẦU HẺM LIÊN TỔ 3-4 Đ NVC TẶNG NHÀ NHỎ, Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

$1,89 tỷ
Mã: 201793 Diện tích: 40 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM LIÊN TỔ 3-4 Đ NVC TẶNG NHÀ NHỎ
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM LIÊN TỔ 3-4 Đ NVC TẶNG NHÀ NHỎ
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM LIÊN TỔ 3-4 Đ NVC TẶNG NHÀ NHỎ
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM LIÊN TỔ 3-4 Đ NVC TẶNG NHÀ NHỎ
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM LIÊN TỔ 3-4 Đ NVC TẶNG NHÀ NHỎ
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM LIÊN TỔ 3-4 Đ NVC TẶNG NHÀ NHỎ
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM LIÊN TỔ 3-4 Đ NVC TẶNG NHÀ NHỎ
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM LIÊN TỔ 3-4 Đ NVC TẶNG NHÀ NHỎ
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM LIÊN TỔ 3-4 Đ NVC TẶNG NHÀ NHỎ
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM LIÊN TỔ 3-4 Đ NVC TẶNG NHÀ NHỎ
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM LIÊN TỔ 3-4 Đ NVC TẶNG NHÀ NHỎ
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM LIÊN TỔ 3-4 Đ NVC TẶNG NHÀ NHỎ
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM LIÊN TỔ 3-4 Đ NVC TẶNG NHÀ NHỎ
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM LIÊN TỔ 3-4 Đ NVC TẶNG NHÀ NHỎ

✅Chủ gửi - ACE HỢP TÁC

Mã: 201793 Diện tích: 40 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN