Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$65 triệu/tháng
Mã: 201749 Diện tích: 498
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348
 • Văn Phòng 498m2 Đường 35 Trần Não_Bình An-835348

+ Diện tích khuôn viên: 10 x 16 (m2)
+ Kết cấu : Hầm Trệt 3 Lầu trống suốt
+ Giá thuê : 65 triệu/tháng mới 100% trang bị máy lạnh
+ Hợp cho khách văn phòng công ty, shoroom
+ Ưu tiên thuê lâu dài 2-5 năm-835348

Mã: 201749 Diện tích: 498

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN