CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7, Quận 7 - Tp Hồ Chí Minh

$12,5 triệu/tháng
Mã: 201668 Diện tích: 50 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ 2PN 5 SAO - HỒ BƠI & GYM FREE - Q7

Mã: 201668 Diện tích: 50 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2 Đặt cọc: 12,500,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN