Nhà 1 trệt 60m2 đường mã lò bình tân, Quận Bình Tân - Tp Hồ Chí Minh

$4,2 tỷ
Mã: 201663 Diện tích: 60 Phòng ngủ: 2
 • Nhà 1 trệt 60m2 đường mã lò bình tân
 • Nhà 1 trệt 60m2 đường mã lò bình tân
 • Nhà 1 trệt 60m2 đường mã lò bình tân
 • Nhà 1 trệt 60m2 đường mã lò bình tân
 • Nhà 1 trệt 60m2 đường mã lò bình tân
 • Nhà 1 trệt 60m2 đường mã lò bình tân
 • Nhà 1 trệt 60m2 đường mã lò bình tân
 • Nhà 1 trệt 60m2 đường mã lò bình tân
 • Nhà 1 trệt 60m2 đường mã lò bình tân
 • Nhà 1 trệt 60m2 đường mã lò bình tân
 • Nhà 1 trệt 60m2 đường mã lò bình tân
 • Nhà 1 trệt 60m2 đường mã lò bình tân

1 trệt
2 phòng ngủ
Vô ở ngay.
Đường hẻm rộng, cont vô không vấn đề.

Mã: 201663 Diện tích: 60 Phòng ngủ: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN