Duplex Chuẩn Style Châu Âu gần Phú Mỹ Hưng Quận 7, Quận 7 - Tp Hồ Chí Minh

$6,7 triệu/tháng
Mã: 201652 Diện tích: 45 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
  • Duplex Chuẩn Style Châu Âu gần Phú Mỹ Hưng Quận 7
  • Duplex Chuẩn Style Châu Âu gần Phú Mỹ Hưng Quận 7
  • Duplex Chuẩn Style Châu Âu gần Phú Mỹ Hưng Quận 7
  • Duplex Chuẩn Style Châu Âu gần Phú Mỹ Hưng Quận 7
  • Duplex Chuẩn Style Châu Âu gần Phú Mỹ Hưng Quận 7
  • Duplex Chuẩn Style Châu Âu gần Phú Mỹ Hưng Quận 7
  • Duplex Chuẩn Style Châu Âu gần Phú Mỹ Hưng Quận 7
  • Duplex Chuẩn Style Châu Âu gần Phú Mỹ Hưng Quận 7
  • Duplex Chuẩn Style Châu Âu gần Phú Mỹ Hưng Quận 7
  • Duplex Chuẩn Style Châu Âu gần Phú Mỹ Hưng Quận 7

Chuẩn Style Châu Âu gần Phú Mỹ Hưng Quận 7 Bancon lớn
40m2, y hình, full nội thất

Mã: 201652 Diện tích: 45 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN