KẸT TIỀN BÁN GẤP DÃY TRỌ MỚI XÂY XÃ VĨNH NGỌC, Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

$2,3 tỷ
Mã: 201628 Diện tích: 150 Phòng ngủ: 7 Phòng tắm: 7
 • KẸT TIỀN BÁN GẤP DÃY TRỌ MỚI XÂY XÃ VĨNH NGỌC
 • KẸT TIỀN BÁN GẤP DÃY TRỌ MỚI XÂY XÃ VĨNH NGỌC
 • KẸT TIỀN BÁN GẤP DÃY TRỌ MỚI XÂY XÃ VĨNH NGỌC
 • KẸT TIỀN BÁN GẤP DÃY TRỌ MỚI XÂY XÃ VĨNH NGỌC
 • KẸT TIỀN BÁN GẤP DÃY TRỌ MỚI XÂY XÃ VĨNH NGỌC
 • KẸT TIỀN BÁN GẤP DÃY TRỌ MỚI XÂY XÃ VĨNH NGỌC
 • KẸT TIỀN BÁN GẤP DÃY TRỌ MỚI XÂY XÃ VĨNH NGỌC
 • KẸT TIỀN BÁN GẤP DÃY TRỌ MỚI XÂY XÃ VĨNH NGỌC
 • KẸT TIỀN BÁN GẤP DÃY TRỌ MỚI XÂY XÃ VĨNH NGỌC
 • KẸT TIỀN BÁN GẤP DÃY TRỌ MỚI XÂY XÃ VĨNH NGỌC
 • KẸT TIỀN BÁN GẤP DÃY TRỌ MỚI XÂY XÃ VĨNH NGỌC
 • KẸT TIỀN BÁN GẤP DÃY TRỌ MỚI XÂY XÃ VĨNH NGỌC
 • KẸT TIỀN BÁN GẤP DÃY TRỌ MỚI XÂY XÃ VĨNH NGỌC
 • KẸT TIỀN BÁN GẤP DÃY TRỌ MỚI XÂY XÃ VĨNH NGỌC
 • KẸT TIỀN BÁN GẤP DÃY TRỌ MỚI XÂY XÃ VĨNH NGỌC
 • KẸT TIỀN BÁN GẤP DÃY TRỌ MỚI XÂY XÃ VĨNH NGỌC

Mã: 201628 Diện tích: 150 Phòng ngủ: 7 Phòng tắm: 7

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN